Barion Pixel

Bemutatkozás

Szeretettel köszöntünk!

Laikus kezdeményezésből (de papi felügyelettel) létrejövő, non profit médiamissziós közösség vagyunk. Szolgálni szeretnénk felebarátainkat az online térben: a keresőknek útmutatót, összefüggést, fogódzót, és a gyakorlott keresztényeknek serkentő tartalmat kívánunk nyújtani. Céljaink röviden: keresztény értékvédelem, evangelizálás és misszió.

Rövid történeti áttekintés

2017-ben Harasztovics Arnold kezdeményezésére, Exc. és Ft. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek jóváhagyásával, Ft. Szénégető István marosvásárhelyi plébános papi mentorálásával alakult meg a médiamissziós közösség.

2017. Szent Család vasárnapján (december 31.) elindult a Katolikus.ma portál, mely elsődleges felületünk.

2019-ben Adventi ráhangoló videós lelkigyakorlat néven teljesen új formátumú tartalommal rukkolunk elő, amely közel 2 ezer ember adventi időszakának lelki forrásául szolgál. A sikert és az igényeket látva

2020-ban elkészítjük a nagyböjti időszakra épülő Nagyböjti ráhangolót is. A két videósorozatot azóta is készítjük.

2021-ben Dr. Süle Katalin médiamissziós társunk ötlete révén, a Pécsi Székesegyházi Plébánia, és plébánosának, Dr. Kajtár Edvárd atya jóvoltából alapítványi háttérrel egészül ki az addig civil, jogi szervezeti háttér nélkül működő közösség. A Katolikus.ma médiamissziós közössége megkapja a plébánia Szent Bertalan Harangjai Alapítványát, amely egykori céljait elérve így új feladatok előtt áll. Az új kuratórium felállásával egyben névváltoztatás is megvalósul, a továbbiakban Szent Bertalan Harangjai Médiamissziós Alapítvány néven tevékenykedünk.

2021-ben ezzel megkezdődik az adománygyűjtés. A Katolikus.ma médiamisszió 4 éven keresztül adományok nélkül, önkéntes alapon, az alapító és társai révén működött, fejlődött.

2022-ben Felföldi László pécsi megyéspüspök jóváhagyásával az Alapítvány alapítói jogait a plébánia átadja Harasztovics Arnoldnak.

A történet ezekben a napokban is folytatódik…

Katolikus Pont Ma médiamissziós közösség

Misszió
Hisszük, hogy a multimediális teret lehet az evangélium terjesztésére, hitvédelemre, pasztorációs célokra is használni. Angelica anya és Szent II. János Pál pápa buzdítására, a vonatkozó enciklikák és pápai körlevelek tükrében kívánunk cselekedni és szolgálni Jézus Krisztus országának építéséért, a lelkek üdvéért.

Vízió
A Katolikus.ma által közzétett tartalmak és szolgáltatások a katolikus hívek (és nem csak) tisztánlátásához, hitbeli fejlődéséhez kíván hozzájárulni. Ez, a hívek és a klérus összefogásával létrejövő médiafelület betölti az egyház által missziós célra csak részben kiaknázott teret.

A médiamisszióról

„Egyetlen krisztushívő, az Egyház semmilyen intézménye sem vonhatja ki magát a legfőbb parancs alól: Krisztust kell hirdetnünk minden népnek.”

II. János Pál pápa: Redemptoris Missio. Enciklika a minden időre érvényes missziós megbízatásról, (3.)

Szent II. János Pál pápa buzdításán felbátorodva, az Egyház tanítása szerint közösségünk szívügyének és missziójának vallja a média csatornáin keresztüli evangélium terjesztésének szolgálatát. Ebben a szolgálatban nagy példaképünk Angelica anya, aki Amerikában az EWTN Katolikus Világhálózat alapítója. Élete és szolgálata úttörő a médiamisszió világában. Az Egyház szentjeinek élete és példája lelki muníció számunkra.